Členství v klubu

Členem klubu může být každý majitel, chovatel a držitel plemene americký kokršpaněl s průkazem původu a dále každý, kdo má zájem stát se členem klubu, přestože nevlastní psa.

Nezletilý se může stát členem klubu se souhlasem svého zákonného zástupce, nemá však aktivní ani pasivní volební právo.

Členem klubu může být i právnická osoba nebo cizí státní příslušník.

Členy klubu přijímá do své evidence výbor na základě písemné přihlášky a po zaplacení zápisného a členského příspěvku. Za člena klubu nebude přijata osoba, která se dopustila porušení stanov ACC nebo kárného provinění podle Kárného řádu ACC a byla vyloučena na dobu 1-10 let nebo trvale, a to po dobu vyloučení z klubu.

Pojištění člena klubu (v rámci nového Občanského zákoníku - odpovědnost z chovu psů)

GDPR - ochrana osobních údajů. Dne 25.05. 2018, vešla v platnost směrnice EU o ochraně osobních údajů fyzických osob (GDPR), z toho důvodu, žádáme VŠECHNY ČLENY  American Cocker Clubu z.s. o VYTISKNUTÍ, PODPIS a ODESLÁNÍ níže uvedeného formuláře na adresu matrikáře spolku. BEZ TOHOTO POTVRZENÍ NEBUDE MOŽNÉ ZPRACOVAT PODKLADY: přihlášky, vystavení PP štěňat a dalšího veškerého chovatelského servisu spojeného s osobními údaji (jméno, adresa, telefon, email, atd)
FORMULÁŘ, informace


Zápisné a členský příspěvek

Zápisné a členský příspěvek můžete uhradit buď bankovním převodem na účet ACC, který je vedený u ČSOB, nebo složit v hotovosti na pokladně každé pobočky ČSOB pokladní složenkou. K přihlášce připojte kopii dokladu o úhradě.

Číslo účtu: 132 158 379 / 0300
Název účtu: American Cocker Club


  Druh platby Částka
v Kč
Var.
symbol
Konst.
symbol
Specifický
symbol
 
  Zápisné * 100,- 01 1379 "vaše příjmení"  
  Členský příspěvek 400,- 02 1379 "vaše příjmení"  

Přihláška - pdf

Přihláška - docVšichni noví členové platí jednotné zápisné 100 Kč za každého nového člena. Týká se i všech případů, kdy člen přeruší členství.
American cocker club z.s., Malý Chlumec 35, 267 24 Velký Chlumec. e-mail: nepomucka.eva@seznam.cz.  Webmaster: pavel@jedlehouby.cz.  Copyright ©  ACC z.s. 2017