Na této straně naleznete ke stažení formuláře, které náš klub používá při evidovaném chovu.


Postup při vyplňování formulářů:

Majitel chovného krycího psa je povinen vyplnit formulář "Potvrzení o krytí feny" trojmo. Dva formuláře předá majiteli feny při krytí, jedno zašle poradci chovu do deseti dnů po uskutečněném krytí. Spolu s tímto potvrzením zašle též doklad o zaplacení poplatku za uskutečněné krytí za psa i fenu.

Formulář ke stažení: Potvrzení o krytí feny - kryti.pdfkryti.doc


Po narození štěňat zašle majitel feny do 3 týdnů poradci chovu jeden formulář "Potvrzení o krytí feny" (viz. bod 1.), řádně vyplněné formuláře "Hlášení vrhu pro poradce chovu" a formulář "Přihláška k zápisu vrhu štěňat".

Formulář ke stažení: Hlášení vrhu pro poradce chovu - hlasenivrhu.pdfhlasenivrhu.doc

Formulář ke stažení: Přihláška k zápisu vrhu štěňat
PKZS.pdfPKZS.doc

Na základě zákona na ochranu osobních údajů fyzických osob ( GDPR ) byl vytvořen formulář - žádost o uchovnění a stává se nedílnou součástí dokladů k uchovnění jedince

Formulář ke stažení: Žádost o uchovněnízadost.pdfzadost.doc

American cocker club z.s., Malý Chlumec 35, 267 24 Velký Chlumec. e-mail: nepomucka.eva@seznam.cz.  Webmaster: pavel@jedlehouby.cz.  Copyright ©  ACC z.s. 2017