PRAVIDLA pro přiznání titulu Pracovní šampion ACC.

O titul Klubový šampion ACC se může ucházet pes nebo fena plemene americký kokršpaněl, kterýsplní následující podmínky:   
1) Majitel je členem ACC. Je-li jedinec v majetku několika spoluvlastníků, může se soutěžezúčastnit za předpokladu, že minimálně jeden spoluvlastník je členem ACC.
2) Pes/fena má průkaz původu vystavený nebo registrovaný plemennou knihou FCI.       
3) Pes/fena byl/a minimálně 2x předveden/a na některé klubové akci nebo akci podporovanéklubem (klubová/speciální výstava, MR kokršpanělů v agility, Cocker Grand Prix).
4) Pes/fena získal/a alespoň 1 bod po 1. 1. 2010.    
5) Pes/fena získal/a body v rozmezí minimálně dvou let.  

Titul je možné získat pouze jednou. Získání titulu je podmíněno získáním 500 bodů (viz bodovací tabulka soutěží) pro psy i feny. Body se započítávají pouze z akcí pořádaných pod záštitou organizací akceptovaných FCI (oficiálnízávody). Body za známku a za umístění je potřeba doložit oficiálním dokladem (výkonnostní knížka, potvrzeníod pořadatele apod.).

Bodování - stáhnout.

Tabulka pro vyplnění - 
stáhnout.
American cocker club z.s., Malý Chlumec 35, 267 24 Velký Chlumec. e-mail: nepomucka.eva@seznam.cz.  Webmaster: pavel@jedlehouby.cz.  Copyright ©  ACC z.s. 2017