Veškeré poplatky můžete uhradit buď bankovním převodem na účet ACC, který je vedený u ČSOB, nebo složit v hotovosti na pokladně každé pobočky ČSOB pokladní složenkou. Pokud provádíte platbu poštovní složenkou a platíte více plateb najednou, uvádějte rozpis dle druhů na zadní straně, oddíl Zpráva pro příjemce. 

Při platbě pokladní složenkou na pobočkách ČSOB uvádějte jako specifický symbol číslo Vaší členské průkazky nebo příjmení. 

Při platbě poštovní složenkou jako specifický symbol uvádějte číslo Vaší členské průkazky.

Číslo účtu: 132 158 379 / 0300
Název účtu: American Cocker Club


  Druh platby

Částka
v Kč pro členy ACC
Částka
v Kč pro ostatní
Var.
symbol
Konst.
symbol
 
  Zápisné 100,- - 01 1379  
  Členský příspěvek 400,- - 02 1379  
  Členský příspěvek rodinného příslušníka (bez Zpravodaje)* 200,- - 02 1379  
  Krytí feny 150,- 300,- 03 1379  
  Krytí feny v majetku člena + nečlena 225,- 225,- 03 1379  
  Uskutečněné krytí psem 150,- 300,- 04 1379  
  Uskutečněné krytí psem v majetku člena + nečlena 225,- 225,- 04 1379  
  Chovatelská inzerce - 1 strana (čb/barevně) 300,-/450,- 600,-/900,- 06 1379  
  Chovatelská inzerce - 1/2 strany (čb/barevně) 150,-/225,- 300,-/450,- 06 1379  
  Podnikatelská - 1 strana (čb/barevně) 600,-/900,- 600,-/900,- 06 1379  
  Podnikatelská - 1/2 strany (čb/barevně) 300,-/450,- 300,-/450,- 06 1379  
  Sponzorství a dary libovolná libovolná 07 1379  
  Zapsání chovnosti 200,- 400,- 08 1379  
  Zapsání chovnosti psa v majetku člena + nečlena 300,- 300,- 08 1379  
  Katalog chovných psů 300,- 600,- 09 1379  
  Chovatelská inzerce - 5x7,5cm - vizitka (čb/barevně) 50,-/75,- 100,-/150,- 10 1379  
  Podnikatelská - 5x7,5cm - vizitka (čb/barevně) 100,-/150,- 100,-/150,- 10 1379  
  Import chovné feny starší 4 let 200,- 400,- 11 1379  
  Zapůjčení chovného psa ze zahraničí 200,- 400,- 11 1379  
  Zapůjčení chovné feny ze zahraničí na 1 vrh 500,- 1000,- 11 1379  
  Finanční pokuta za porušení pravidel, spojených s běžnými 
potřebami, spojenými s chovem psů
150,- 150,- 13 1379  
  Uzavření Smlouvy o poskytování služeb pro nečleny - 1000,- 12 1379  
  Pojištění DAS - více info 600,- - 14 1379  
  Žádost o výjimku  200,- - 15 1379  


* Možnost slevy na ročním příspěvku pro další rodinné příslušníky členů klubu. Jedná se o rodinné příslušníky řádného člena ACC platícího roční příspěvek v plné výši, jejichž adresa je stejná jako adresa tohoto čelna. Tito rodinní příslušníci mohou požádat o 50% slevu na ročním příspěvku a nemají pak nárok na Zpravodaj. Ostatní práva a povinnosti zůstávají zachovány.
American cocker club z.s., Malý Chlumec 35, 267 24 Velký Chlumec. e-mail: nepomucka.eva@seznam.cz.  Webmaster: pavel@jedlehouby.cz.  Copyright ©  ACC z.s. 2017