ČLENSTVÍ V NAŠEM KLUBU

Členem klubu může být každý majitel, chovatel a držitel plemene americký kokršpaněl s průkazem původu a dále každý, kdo má zájem stát se členem klubu, přestože nevlastní psa.

Nezletilý se může stát členem klubu se souhlasem svého zákonného zástupce, nemá však aktivní ani pasivní volební právo.

Členem klubu může být i právnická osoba nebo cizí státní příslušník.

Členy klubu přijímá do své evidence výbor na základě písemné přihlášky a po zaplacení zápisného a členského příspěvku. Za člena klubu nebude přijata osoba, která se dopustila porušení stanov ACC nebo kárného provinění podle Kárného řádu ACC a byla vyloučena na dobu 1-10 let nebo trvale, a to po dobu vyloučení z klubu.

Pojištění člena klubu (v rámci nového Občanského zákoníku - odpovědnost z chovu psů).
Info pro chovatele (s IČ) - "Právní ochrana podnikání": ZDE
Info pro majitele (bez IČ) - "Právní ochrana soukromí": ZDEZÁPISNÉ A ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK

Zápisné a členský příspěvek můžete uhradit buď bankovním převodem na účet ACC, který je vedený u ČSOB, nebo složit v hotovosti na pokladně každé pobočky ČSOB pokladní složenkou. K přihlášce připojte kopii dokladu o úhradě.

Číslo účtu: 132 158 379 / 0300
Název účtu: American Cocker Club
Přihláška do klubu: ZDE  nebo ZDE
Souhlas se zpracováním osobních údajů je nedílnou součástí přihlášky do klubu - zasílejte tedy všechny 3 strany přihlášky.


DRUH PLATBY

ČÁSTKA

VARIABILNÍ SYMBOL

KONSTANTNÍ SYMBOL

SPECIFICKÝ SYMBOL

Zápisné*

100 Kč

01

1379

Vaše příjmení

Členský příspěvek

500 Kč

02

1379

Vaše příjmení

Členský příspěvek rodinného příslušníka **

300 Kč

02

1379

Vaše příjmení


* Všichni noví členové platí jednotné zápisné 100 Kč za každého nového člena.
Týká se i všech případů, kdy člen přeruší členství.

** Možnost slevy na ročním příspěvku pro další rodinné příslušníky členů klubu. Jedná se o rodinné příslušníky řádného člena ACC platícího roční příspěvek v plné výši, jejichž adresa je stejná jako adresa tohoto člena. Tito rodinní příslušníci mohou požádat o 50% slevu na ročním příspěvku. Práva a povinnosti zůstávají zachovány jako u běžného členství.GDPR - ochrana osobních údajů.

Dne 25.05. 2018, vešla v platnost směrnice EU o ochraně osobních údajů fyzických osob (GDPR). Více info k GDPR: ZDE
Z toho důvodu žádáme všechny členy stávající American Cocker Clubu z.s. o vytisknutí, podpis a odeslání níže uvedeného formuláře na adresu matrikáře spolku.
Bez tohoto potvrzení nebude možné zpracovat podklady jako jsou přihlášky, vystavení PP štěňat a dalšího veškerého chovatelského servisu spojeného s osobními údaji (jméno, adresa, telefon, email, atd).
Formulář pro stávající členy ACC: ZDE

SEZNAM ČLENŮ

Aktuální seznam členů (k 13.7.2023): ZDE

Symptoma

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com