FORMULÁŘE AGENDY CHOVU

UCHOVNĚNÍ

Žádost o uchovnění: ZDE  nebo ZDE
Formulář (GDPR) je nedílnou součástí žádosti o uchovnění: ZDE
Oba formuláře zasílejte společně.

Potvrzení identity testovaného jedince (Genomia): ZDE

KRYTÍ

Potvrzení o krytí feny: ZDE  nebo ZDE
Certificate of mating a bitch: ZDE  nebo ZDE  (pro krytí v zahraničí)

Majitel chovného krycího psa je povinen vyplnit formulář "Potvrzení o krytí feny" trojmo. Dva formuláře předá majiteli feny při krytí, jedno zašle poradci chovu do deseti dnů po uskutečněném krytí. Spolu s tímto potvrzením zašle též doklad o zaplacení poplatku za uskutečněné krytí za psa i fenu.


HLÁŠENÍ VRHU

Formulář "Hlášení vrhu pro poradce chovu": ZDE  nebo ZDE
Přihláška k zápisu vrhu štěňat: ZDE  nebo ZDE  (vytiskněte na jeden list oboustranně)

Po narození štěňat zašle majitel feny do 3 týdnů poradci chovu jeden formulář "Potvrzení o krytí feny", řádně vyplněné formuláře "Hlášení vrhu pro poradce chovu" a formulář "Přihláška k zápisu vrhu štěňat".

FORMULÁŘE MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

Evidenční list vrhu (vzor MZe): ZDE
Převodní list štěněte (vzor MZe): ZDE
Stručné info k ELVS: ZDE
Vysvětlení k vyplnění k ELVS: ZDE

Symptoma

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com